Om Jette Post


Kvinden bag

Jette Post Consulting


Jeg hedder Jette, og det er mig, I møder i vores samarbejde om at løse HR-opgaverne i jeres virksomhed.


Min praktiske erfaring består af +15 års arbejde med HR og ledelse på beslutnings-tagerniveau i både danske og internationale virksomheder.


Jeg er uddannet erhvervssproglig korresponent og har løbende videreuddannet mig, primært inden for HR og kommunikation, blandt andet på Danmarks Journalisthøjskole og Syddansk Universitet, og i 2018 gennemført jeg Executive Management Programme på INSEAD i Paris.


Jeg er ICC certificeret coach fra CoachKompagniet ved Jens Tørskin i Århus. Herudover er jeg certificeret i en række testværktøjer og analyser, som kan bruges i forbindelse med rekruttering og forskellige udviklingsopgaver i virksomheden både på individuelt niveau og i grupper.

Sådan arbejder jeg

Jeg fungerer som virksomhedens eksterne HR-konsulent, hvor jeg er sparringspartneren, der både rådgiver og udfordrer jer konstruktivt. Og det er uanset, om I er en stor virksomhed med egen HR-afdeling, der mangler ressourcer på grund af travlhed, eller om I er en mindre virksomhed uden en decideret HR-funktion.


Vores samarbejde starter altid med en dialog om den konkrete opgave, hvor vi bliver enige om, hvad vi skal fokusere på. Herefter tager jeg ansvar for at løse opgaven.


Drejer det sig om flere HR-aktiviteter, planlægger og gennemfører jeg dem i henhold til den plan, vi i fællesskab aftaler. Selvfølgelig med afsæt i virksomhedens økonomi, strategi og værdier, så der er sammenhæng i tingene.


Jeg har solid praktisk erfaring med at gennemføre hele paletten af HR-opgaver, og det er vigtigt for mig at sikre, at initiativerne rent faktisk bliver omsat til noget brugbart og dermed skaber den ønskede værdi i virksomheden.  Og med det afsæt er jeg garanten for at sikre, at vi i fællesskab når resultaterne. For det er dem, der tæller!  


Når vi laver en aftale, engagerer jeg mig fuldt ud i løse opgaven  - og jeg følger den helt til dørs, så I får den fulde værdi af investeringen.


Jeg er den drivkraft, der skaber den ønskede udvikling i jeres virksomhed!

Ja tak!

Jeg vil gerne ringes op

til en dialog om HR

Med afsæt i mere end 15 års erfaring inden for HR som både praktiker, leder og direktør hjælper jeg virksomheder med at udvikle jeres organisation ved at sætte HR på dagsordenen på en enkel og ligetil måde, som skaber den ønskede værdi.

Jeg er drevet af at bidrage til at understøtte forretningen ved at definere behovet for HR-indsatser og omsætte dem til konkrete handlinger og aktiviteter, som er med til at udvikle jeres virksomhed, jeres ledere og medarbejdere. Og altid med afsæt i den gode dialog.