Fleksible løsninger

Fleksible HR-løsninger 

til jeres virksomhed

Jette Post Consulting kan hjælpe med at løse jeres HR-opgaver, når I ikke selv har tiden eller ressourcerne til det. Fleksibelt og helt efter jeres behov.


Og det er uanset, om I er en stor virksomhed med egen HR-afdeling, der mangler ressourcer på grund af stor travlhed, eller om I er en mindre virksomhed uden en decideret HR-funktion. For det sker nemlig ofte, at mange af de opgaver, der handler om at have medarbejdere ansat i en virksomhed med stor aktivitet, bliver skubbet til side, fordi I har travlt med det, I er bedst til.


Det kan både være i forhold til ansættelse af nye medarbejdere, fastholdelse, udvikling og afvikling. Og det kan have store konsekvenser for virksomheden, især i en tid hvor mange skifter job, og hvor det er svært at finde de dygtige medarbejdere.


Men der er hjælp at hente i et samarbejde med Jette Post Consulting! Jeg fungerer som jeres eksterne HR-konsulent, hvor jeg er konsulenten, der løser opgaverne, og samtidig er sparringspartneren, der rådgiver og udfordrer jer på en konstruktiv måde, der skaber værdi for virksomheden.


Da ingen virksomheder er ens, starter vores samarbejde altid med en dialog om den konkrete opgave, hvor vi bliver enige om, hvad vi skal fokusere på. Herefter planlægger og gennemfører jeg jeres HR-aktiviteter ud fra den aftalte plan. På den måde bliver løsningerne afstemt med virksomhedens økonomi, strategi og værdier.


Det kalder jeg fleksibel HR med fokus på forretningen!

Vil du høre mere om fleksibel HR til jeres virksomhed?


Book et gratis og afklarende telefonmøde allerede i dag 

Jeg fungerer som jeres eksterne HR-konsulent

Gør brug af Jette Post Consulting som jeres eksterne HR-konsulent, rådgiver og sparringspartner - alt efter  virksomhedens behov.


Fleksibelt og med fokus på forretningen!

HR

fra gang til gang 

Kompetent HR til jeres virksomhed. Fra gang til gang.


HR-support fra gang til gang er for jer, der har en enkelt-stående opgave eller aktivitet, I gerne vil have løst.


Det kan fx være en rekrutteringsopgave, et værktøj til MUS-processen, konfliktløsning eller ledercoaching. Det kan også være aktiviteter, der sætter fokus på sundhed og sygefravær.


Hver opgave starter med en dialog om jeres ønsker og behov, hvor vi afstemmer forventninger til løsningen.


Du får et tilbud på en fast pris eller betaler for medgået tid.

Optimalt til denne kundetype...


"Vores behov for en hjælp til at løse en HR-opgave opstår typisk med kort varsel, og så er det rart at have en fleksibel HR-konsulent at trække på.


Derfor er HR fra gang til gang den rigtig løsning for os."


HR som

klippekort

Kompetent HR. Til jeres virksomheds løbende behov. 


HR som klippekort er en fleksibel løsning til jer, der vil styrke HR-indsatsen i virksomheden med udvalgte opgaver og aktiviteter.


Det kan fx være en introduktionsplan til en nyansat medarbejder, en sygefraværssamtale, en fratrædelse eller ledersparring. Det kan også være en række af aktiviteter, der sætter fokus på samarbejde og trivsel.


Mulighederne er mange, og derfor starter vi altid med en dialog om jeres ønsker og en forventningsafstemning.


Et klippekort med 10 klip af en time koster kr. 10.000. Klippekortet er gyldigt i 12 måneder. 

Optimalt til denne kundetype...


"Vi har opgaver igennem året, fx når vi ansætter nye medarbejdere, men også når vi skal tage afsked med en medarbejder - eller skal have en svær samtale.


Derfor er HR som klippekort den optimale løsning for os."


HR på

abonnement

12 timers kompetent HR til jeres virksomhed. Hver måned.


HR på abonnement er for jer, der vil forankre HR-indsatsen i jeres virksomhed med løbende aktiviteter og strategiske indsatser.


Det kan fx være en HR-strategi, HR-nøgletal, et årshjul med HR-indsatser, udvalgte personalepolitikker eller en personalehåndbog. Det kan også være aktiviteter, der fokuserer på fastholdelse og udviking af medarbejdere.


Et abonnement starter altid med et indledende møde, hvor vi i fællesskab lægger en overordnet plan for de aktiviteter og indsatser, I ønsker at fokusere på i løbet af de kommende måneder, som skal understøtte virksomhedens overordnede strategi og mål.


Et abonnment med 12 timer koster kr. 11.400 pr. måned. 

En abonnementsordning varer minimum tre måneder.

Optimalt til denne kundetype...


"Vi har taget et aktivt valg om at arbejde fokuseret og fleksibelt med HR i vores virksomhed  Det er en perfekt løsning at samarbejde med en ekstern HR-konsulent, der kender vores virksomhed godt, og som tager sig af de løbende indsatser - uanset om de er planlagte eller opstår pludseligt.


Derfor er HR på abonnement den helt rigtige løsning for os."


Jeg brænder for udvikling af mennesker og organisationer.

Og altid med fokus på at sikre, at HR-indsatsen skaber værdi for virksomheden


Jette Post